แจ้งเบาะแสการทุจริต

ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ E-mail หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

 1. จดหมายส่งทางไปรษณีย์
  ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ที่อยู่ : บริษัท ซีเนกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  59/53 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
 2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  Email : AC@zenexproperty.com
 3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องร้องเรียน

กล่องร้องเรียน


ยอมรับเงื่อนไขตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว